Kā strādāt ar plakangriezi?

1. Augsnes horizontālā irdināšana līdz 5 cm dziļumam.
Asmens tiek iedziļināts plakaniski. Instruments tiek vadīts uz sevi vai gar dobi, vai tāpat kā izkapts. Nepieciešams sekot, lai augsne netiktu nogrābta, bet paliktu vietā uzirdināta. Tādā veidā tiek apstrādātas neapsētas dobes, kā arī rindstarpas starp kartupeļu, tomātu, kāpostu un gurķu vagām...

2. Vagu veidošana.
Pārvietojoties pa vienu ežu, no otras tiek piegrābta zeme un nogrieztās nezāles uz izveidojamo vagu. Pēc visas vagas iziešanas ir jāpāriet uz gatavo ežu un jāpiegrābj zeme uz vagas no otras ežas, pa kuru tikko gājāt. Jāseko, lai vagas malas būtu taisnas un paralēlas.
Mitrās vietās nepieciešams izveidot augstākas vagas, un ar instrumentu jārīkojas saraustīti, ar rāvienu uzmetot zemi uz vagas. Tās optimālais platums vēlākam ērtam darbam ar plakangriezi – 1 m.

3. Virsmas izlīdzināšana, sasmalcinot zemes pikas un vagu veidošana ar nogāzi uz dienvidiem.
Asmens tiek iedziļināts plakaniski par 1 – 2 cm. Instruments tiek vadīts kā grābeklis savā virzienā un gar vagu, pamazām vai ar paātrinājumu. Pie tam augsnes pikas tiek sasmalcinātas. Izlīdziniet vagas virsmu.
Ja veikt šo operāciju, katru reizi pārvietojoties pa ežu ziemeļu pusē, un vilkt asmeni savā virzienā ar paātrinājumu, pateicoties augsnes slāņa pārvietošanai pie ziemeļu ežas, vagas nogāze uz dienvidiem padodas pati no sevis, - tādējādi iespējams agrāk izaudzēt dārzeņus.

4. Iesēto sēklu apbēršana ar augsni.
Pēc sēklu iekaisīšanas plakangrieža (15. operācija) vai ar īpašas iekārtas palīdzību (sk. 2. zīm) izveidotajos grāvīšos, Asmens tiek iedziļināts plakaniski par 1 – 2 cm un vadīts gar vai pāri grāvīšiem. Pie tam vēl vairāk tiek izirdinātas zemes piciņas.

5. Cīņa ar nezālēm.
Veicot 1., 2. un 4. operācijas, nezāles, kas atrodas „diedziņa” stadijā, tiek iznīcinātas par 70 – 80%. Ja veikt vienu no šīm operācijām 7 – 10 dienas pēc sējas, bet pēc tam 2 – 3 reizes ar 7 – 10 dienu intervālu, nezāļu gandrīz nebūs. Ja esat aizkavējušies ar apstrādi, nezāles tiek izrautas ar sakni, vienmērīgi vadot instrumentu, iedziļinot asmeni par 1 – 3 cm. Operāciju nepieciešams veikt normāla augsnes mitruma apstākļos.
Ja augsne pārkaltusi, nezāles, kļuvušas spēcīgākas, nepieciešams nogriezt jutīgajā zonā ar paātrinātu plakangrieža kustību vai darbu kā ar izkapti, iedziļinot asmeni par 1 – 3 cm. Jebkurā gadījuma nav nepieciešamības savākt nezāles no vagas. Vieglāk ir pēc nedēļas iziet ar plakangriezi un iznīcināt iesakņojušās nezāles.

6. Aprušināšana.
Ar plakangriezi jāstrādā kā ar kapli. Lai aprušinātu lielākā augstumā, zeme pie augu stublājiem jāmet ar rāvienu.

7. Augsnes irdināšana, iznīcinot nezāles augļu koku, upeņu, ērkšķogu, aveņu un citu krūmu stumbru tuvumā.
Darbs tiek veikts tāpat kā 1., 3., 5., 6. operācijā. Lai nekaitētu zariem un nesadurtos, rokās turamais kāts ir jānoliec tuvāk pie zemes. Augsne tiek apstrādāta ar asmeni jebkurā vietā, pat otrpus stumbram.
Reizēm ir ērtāk strādāt kā ar izkapti, iedziļinot asmeni.

8. Augsnes irdināšana zemeņu plantācijās, nocērtot liekās „ūsiņas”.
Darbs tiek veikts tāpat kā 1., 3., 5., 6. operācijā. Lai nocirstu liekās „ūsiņas”, pa tām ir asi jāuzsit ar lasmeņa aso malu, vai jāstrādā kā ar izkapti.
Ja ir vēlēšanās, var nopļaut zemeņu lapas pēc ogu novākšanas un sagrābt nopļautās lapas ežās.

9. Nezāļu un aveņu liekās jaunaudzes nopļaušana.
Strādājiet ar instrumentu kā ar izkapti. Asmens kustas virs zemes virsmas. Nogriežot avenes, asmens jāvirza uz augšu, šķērsām.

10. Nopļautā sagrābšana un pārnešana.
Neiedziļinot asmeni, nopļautais tiek sagrābts nelielā klēpītī. Liela nopļautā slāņa gadījumā asmens jānoliec pret zemes virsmu 90 grādu leņķī.
Savākuši pietiekami lielu kaudzīti, pabāziet zem tās instrumenta asmeni no vienas puses, satveriet ar roku no otras un pārnesiet to.

11. Lopkopības telpu attīrīšana no mēsliem.
Jānoskrāpē mēsli no grīdas, izmantojot dažus 10. operācijas paņēmienus un lāpstu mēslu savākšanai.

12. Augsnes dziļā apstrāde, izgriežot grāvīšus (spraugas).
Ieduriet asmeni ar sašaurināto galu dobē, cik vien atļauj tā garums, un ar rāvienu, ar paātrinājumu (tā ir vieglāk) vadiet instrumentu paralēli vagas garenasij. Plakangriezis strādā kā arkls.
Izveidojuši vienu dziļu grāvīti, līdzās izgrieziet otru, trešo... 1 m platā dobē pietiek ar 5 – 6 grāvīšiem – spraugām visā tās garumā.

13. Smago, mālaino augšņu apstrāde.
Strādājiet ar plakangriezi kā ar cērti vai kapli: ieduriet asmeni ar sašaurināto galu dobē un atlauziet vienu piku pēc otras. Ar tādam pašām kustībām pikas tiek uz vietas sairdinātas.

14. Lielu zemes piku sasmalcināšana.
Iesitiet ar asmens sašaurināto galu pa zemes piku dažādās vietās, līdz tā ir pietiekami sairdināta. Pēc tam sasmalciniet sīkāk, izmantojot horizontālās irdināšanas paņēmienus (1. un 3. operācija).

15. Grāvīšu izveidošana sēklu iesēšanai.
Pēc 1., 12. un 13. operāciju izpildes asmens, cik vien ļauj tā garums, tiek iedziļināts augsnē ar sašaurināto galu un iegriezti grāvīši vagas garumā, tāpat kā 12. operācijā.
Lai grāvīši būtu platāki, atvirziet rokās turamo kāta galu tālāk no sevis. Iegriežot grāvīšus, pati par sevi tiek veikta padziļinātā irdināšana, turklāt tieši tajā zonā, kurā tiks iekaisītas sēklas.
Burkāniem, sīpoliem un ķiplokiem nepieciešami 4 grāvīši metru platā dobē. Tomātiem, kartupeļiem, kāpostiem – 2.

16. Atsevišķu spēcīgu nezāļu izraušana ar sakni, nenoliecoties.
Labāk, protams, būtu nepieļaut šādu nezāļu rašanos, jo vieglāk un efektīvāk ir cīnīties ar tām, kad tās ir „diedziņa” stadijā (sk. 5. operāciju). Taču, ja kaut kas tāds ir noticis, - ieduriet šauro asmens galu zem nezālēm un ieraujiet.
Plakangrieža konstrukcija ļauj veikt šo operāciju tik smalki, ka ir iespējams izraut nezāles, kas aug tieši blakus kultūraugiem.
Tāpat kā 5. operācijas laikā, arī šeit nav nepieciešams noliekties un savākt izrautās nezāles: tās izkaltīs un sapūs dobē, kļūs par slieku barību.

17. Starprindu augsnes spraugošana augsnes garozas parādīšanās gadījumā.
Darbs tiek veikts tāpat kā 15. operācijā, taču spraugu-grāvīšu dziļums tiek izraudzīts tā, lai nebojātu kultūraugu saknes.
Savlaicīga spraugošana uzlabo gaisa pieplūšanu saknēm un glābj kultūraugus no nosmakšanas.

18. Ātra biezi iesētu burkānu, pētersīļu un diļļu retināšana...
Darbs tiek veikts tāpat kā 15. operācijā, taču sekli grāvīši tiek veidoti perpendikulāri kultūraugu rindām, izgriežot lieko. Atlikušo augu barošanās laukums kļūst lielāks, tāpēc palielinās raža.

19. Mēslojuma kaudzīšu izirdināšana un sadalīšana pa dobi.
Kaudzītes tiek sairdinātas, sitot pa tām ar asmens šauro galu. Mēslojums tiek sadalīts pa dobi, strādājot ar asmeni horizontāli un ar nelielu galvenās asās malas noslieci pret zemes virsmu. Darbs tiek veikts ātrāk un vieglāk, nekā to būtu iespējams veikt ar dakšām.

20. Siena ārdīšana un sagrābšana.
Strādājot ar asmeni pārmaiņus horizontālā un vertikālā plaknē, var ērti izārdīt un sagrābt sienu.

KAPLIS, IZKAPTS, „GRĀBEKLIS”
Saņemiet plakangriezi aiz kāta tā, kā ņemat rokā grābekli. Nolieciet asmeni plakaniski uz zemes. Jūsu priekšā ir viegls kaplis, izkapts un „grābeklis” ar vienu zobu, kas strādā horizontālā planē.
Šādā galvenā griezošā asmens stāvoklī pret zemes virsmu tiek izpildītas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. operācijas.
Pagrieziet kātu rokās tā, lai asmens ieurbtos zemē ar šauro galu 60 grādu leņķī. Pie tam asmens iegriešanās zemē piepūle kļūst mazāka – tas ļauj vieglāk izpildīt 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. operācijas sablīvētā augsnē.
Gan vienā, gan otrā gadījumā var izmantot izkapts metodi, t.i., it kā „nopļaut” augsnes slāni, kas ievērojami atvieglo darbu.

ARKLS, CĒRTE, KAPLIS, „DAKŠAS”...
Pagrieziet kātu rokās tā, lai asmens ieurbtos zemē ar šauro galu 60 – 90 grādu leņķī. Jūsu priekšā ir rokas arkls, cērte, kaplis un „dakšas” ar vienu ragu, kas strādā vertikālā plaknē. Šādā galvenā griezošā asmens stāvoklī pret zemes virsmu tiek izpildītas 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. operācijas. Pie tam asmens iegriešanās zemē piepūle ir minimāla, un augsne tiek apstrādāta tādā dziļumā, kā to pieļauj asmens garums. 13. operācija – īpaši smagai, mālainai augsnei

“LĀPSTA”
Pēc 1. un 12. vai 13. operācijas veikšanas, kas tiek veiktas daudz vieglāk un ātrāk nekā tad, ja zeme tiktu rakta ar lāpstu. Jūs iegūstat vajadzīgajā dziļumā apstrādātu augsni, neapgriežot slāņus, ar minimāli iztraucētu pazemes pasauli, - tādējādi tiek paaugstināta augsnes bioloģiskā aktivitāte un palielināta raža. Šāda apstrādāšana noderīga gandrīz visu dārza kultūru sējas un stādīšanas darbiem.