Kā asināt plakangriezi?

Jo asāk, jo labāk – tāds ir vispāratzīts priekšstats par instrumentu asināšanu. Taču ar rokas plakangriezi veic vairākus darbus, un ne katram ir vajadzīga smalka asināšana. Visbiežāk plakangriezni izmanto nezaļu ravēšanai.

Kad nezāles vēl atrodas diega stadijā, atcirsts plakangrieznis ir tas, kas vajadzīgs. Tās vairāk izrauj, nevis nogriež, jāpagūst tikai notīrīt asmeni no pielipušajām tievajām saknītēm.
Citos dārzkopības darbos plakangrieznim ir jābūt asam. Vēl svarīgi, no kāda tērauda rīks izgatavots. Jūtu līdzi tiem, kuri iegādājas instrumentu pie viltniekiem, kuri nodarbojas ar nelikumīgu biznesu.

Ass plakangrieznis ir nepieciešams, apstrādājot augsni 5 cm dziļumā un vairāk, it sevišķi visa naža garumā, veidojot dobes, ravējot nezāles, kad tā jau ir izaugušas no bērnu vecuma, nopļaujot liekās aveņu atvases, vagojot, griežot zemeņu stīgas... Nedaudz trulāks asmens ir vajadzīgs, veidojot grāvīšus pirms sēklu sēšanas, kā arī retinot biezi iesētus burkānus, pētersīļus un dilles.

Kā asināt plakangriezni? Apskatiet pamata – garāko – griezējmalu. Tā veidojas, krustojoties priekšējai asmens virsmai (pa to birst zeme, kad instruments kustas augsnē) ar aizmugurējas asmens virsmas slīpumu (strādājot tā ir pagriezta pret nekustīgo zemes monolītu). Ja tomēr, pretēji veselajam saprātam, asināt priekšējo malu, tad asmens asuma leņķis kļūst lielāks, tas nozīmē – trulāks.

Asmens izskats pateiks priekšā, kādā vietā plakangrieznis jāasina. Parasti dilst rīka gals, it sevišķi, ja augsne ir smaga, akmeņaina. Galoda vai asināšanas smirģeļa aplis ir jāvada pa slīpumiem. Plakangrieža spiedienam uz asināšanas apli jābūt minimālam, lai asināšanas laikā nesasiltu griezējmala, citādi tās cietība un dilšanas izturība samazināsies.

Pirms ziemas rīka asmeni labāk noklāt ar kādu ziedi, lai novērstu rūsēšanu, tad pavasarī darbs ritēs bez aizķeršanās.